YAYASAN ASY SYAHIDAH TAUHID "RUMAH SINGGAH - TAHFIDZUL QUR'AN" , Bank Sumut Cab. Tembung Rek. 109.02.04.014299-9 an. Yayasan As Syahidah Tauhid

AKTE NOTARIS : NO. 25 TANGGAL 30 JUNI 2008,NIDA HUSNA SH. NSM : 4 1 2 1 2 1 0 1 7 5 0 1, NPWP : 31.320.826.6-125.000
KONFIRMASI SEDEKAH SMS 087766100854(Konfirmasi Anda Sangat Kami Butuhkan)

Belajar Al Qur'an OnLine

Kamis, 05 Mei 2011

MARDHOTILLAH

Tabir penutup dirimu takkan tersingkap, selama kau belum lepas dariciptaan dan tak memalingkan hatimu darinya dalam segala keadaan hidup,selama hawa nafsumu belum pupus, begitu pula maksud dan kerinduanmu,selama kau belum lepas dari kemaujudan dunia ini dan akhirat, dan ygmaujud dalam dirimu hanyalah kehendak Tuhanmu, dan kau terisi dgn nurTuhanmu, dan tiada tempat di dalam hatimu kecuali bagi Tuhanmu,sehingga kau menjadi penjaga pintu qolbumu, dan kau dikaruniai pedangtauhid, keagungan dan kekuatan.

Maka segala yg kau lihat, ygmendekati pintu qolbumu dari benakmu, akan kau pisahkan kepalanya daribahunya sehingga tiada tersisa bagi dirimu, dambaanmu dan kerinduanmuakan dunia ini dan akhirat sesuatu yg berkepala, dan tiada dunia yangdiperhatikan, tiada pendapat yg diikuti kecuali kepatuhan kepada Allahdan penerimaan penuh ikhlas akan takdir-Nya, bukannya peluruh penuhdalam takdir dan kurnia-Nya. Dgn demikian, kau menjadi hamba Allah,bukan hamba manusia atau pendapat. Bila hal ini mengekal dalam hidupmu,tirai-tirai hormat-diri akan menyelimuti qolbumu, parit-parit keluhurandan daya keagungan akan mengitarinya dan hatimu akan dijaga olehtentara kebenaran, tauhid, dan pengawal-pengawal kebenaran akanditempatkan di dekatnya shg orang tak dapat mendekatinya melaluikekejian, dambaan-dambaan hampa, kepalsuan-kepalsuan yg timbul dalambenak-benak manusia dan melalui kesesatan yg timbul darikeinginan-keinginan.
Jika ditakdirkan bahwa orang akan datangkepadamu terus-menerus dan mereka tak mengetahui kemuliaanmu shg merekamendapat cahaya yg menyilaukan, tanda-tanda yg jelas, kebijakan ygdalam, dan melihat keajaiban-keajaiban yg nyata dan kejadian-kejadiansebagai sosok kehidupanmu shg meningkatkan upaya mereka untuk mendekatkepada Allah, untuk patuh kepada-Nya, dan untuk mengabdi kepada Tuhanmereka. Meski semua ini terjadi, kau akan aman dari semua itu, darikecenderungan jiwa manusiawimu kepada keinginan dari puji-diri,kesombongan orang-orang yg datang kepadamu dan perhatian merekakepadamu.
Juga seandainya kau akan beristeri cantik, bertanggungjawab atas dirinya dan atas perilakunya, maka kau akan aman darikeburukannya, akan diselamatkan dari memikul bebannya dan dia bagimu,akan menjadi karunia Allah, terahmati dan berlaku baik, bersih dariketidaktulusan, kekejian dan penghianatan. Maka ia akan melepaskanmudari beban perilakunya dan akan menjauhkan darimu segala kesulitankarenanya. Seandainya ia melahirkan anak, maka ia akan menjadi anak ygshaleh dan suci, yg akan menyenangkan pandanganmu.
Allah berfirman:"Dan Kami jadikan isterinya patut baginya." (QS 21:90)"YaTuhan kami! Kurniakan pada isteri-isteri dan keturunan kami sbgpenyejuk mata dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yg bertaqwa"(QS 25:74)"Dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, orang yang Kau ridhai." (QS 19:6)
Makadoa-doa ini akan mewujud dan diterima, tak jadi soal kau sampaikandoa-doa ini kepada Allah sebab doa-doa itu dimaksudkan bagi mereka yglayak begini, yg termatangkan dalam keadaan ini, dan yg kepada merekadilimpahkan nikmat dan kedekatan Allah.
Begitu pula andaikatasesuatu dari dunia ini mendatangimu, ia takkan merugikanmu. Maka ygdatang kepadamu merupakan bagianmu dari-Nya, yg tersucikan demi kamu,oleh tindakan Allah, kehendak-Nya dan dgn perintah-Nya ia mencapaimu.Ia akan mencapaimu dan kau akan terpahalai, asalkan kau memperolehnyadalam kepatuhan kepada-Nya; persis sebagaimana akan dipahalainya kamukarena menunaikan shalat dan puasa. Dan kau akan diperintahkan tentangyg bukan hakmu untuk memberikannya pada para sahabat, tetangga danpeminta yg layak memperoleh uang zakat sesuai dgn kebutuhan. Makaurusan-urusan akan diberikan kepadamu sehingga kau tak mampu membedakanantara yg layak dan yg tak layak dan antara kabar burung dgn pengalamansejati. Maka urusanmu akan menjadi putih bersih yg tiada kegelapan dankeraguan.
Maka dari itu bersabarlah, senantiasa bertaqwalah,perhatikanlah masa kini, tenanglah, tenanglah! Waspadalah!Selamatkanlah dirimu! Selamatkanlah dirimu! Segeralah! Segeralah!Taqwalah kepada Allah! Taqwalah kepada Allah! Tundukkanlah pandanganmu!Tundukkanlah pandanganmu! Palingkanlah matamu! Palingkanlah matamu!Berlaku baiklah! hingga datang takdir dan kau kami bawa ke depan .
Makaakan lenyap darimu segala yg memberatkanmu kemudian kau dimasukkan kedalam samudera nikmat, kelembutan dan kasih sayang dan dipakaikan dgnpakaian cahaya dan rahsia-rahsia Ilahi. Lalu kau didekatkan, diajakbicara, diberi karunia, dilepaskan dari keperluan, dikukuhkan,dimuliakan dan dilimpahi kata-kata:"Sesungguhnya kamu di sisi Kami adalah orang yg berkedudukan tinggi lagi dipercaya."(QS 12:54)Lalutersingkaplah keadaan Yusuf dan para shiddiq ketika disapa dgnkata-kata ini dari lidah Raja Mesir, Raja dari Fir'aun. Jelaslah,itulah lidah Raja yg menyatakannya, yang adalah Allah yg berbicaramelalui lidah pengetahuan. Kepada Yusuf dianugerahkan kerajaan bendawiyaitu kerajaan Mesir, juga kerajaan jiwa yaitu kerajaan pengetahuan,ruhani, nalar, kedekatan dengan-Nya dan kedudukan tinggi di hadapan-Nya.Allah berfirman:"Dan demikianlah Kami anugerahkan kepada Yusuf kekuasaan atas negeri (ia berkuasa penuh) ke mana pun ia suka." (QS 12:56)Negeri di sini ialah Mesir. Mengenai kerajaan ruhani, Allah berfirman:"Demikianlah,agar Kami palingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya iatermasuk hamba-hamba pilihan kami." (QS 12:24)
Mengenai kerajaan pengetahuan, Allah berfirman:"Ygdemikian ini adalah sebagian dari yg diajarkan kepadaku oleh Tuhanku.Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yg tak berimankepada Allah." (QS 12:37)
Bila kau disapa, wahai orang shaleh,berarti kau dianugerahi banyak pengetahuan nan agung, kekuatan,kebaikan, kewalian biasa, dan perintah yg mempengaruhi ruhani dan ygbukan ruhani dan teranugerahi daya cipta, dgn izin Allah, segala yg didunia ini, meskipun akhirat belum tiba. Di akhirat kau akan berada ditempat damai dan di surga yg tinggi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

kami akan menghapus komentar yang berkata kasar, melanggar sara,pornografi,dll